Protokol

Poz.Pozicija Atleta Vreme Tempo Klub
1
1 trčanja
20:04 4:01
2
4 trčanja
21:26 4:17
3
4 trčanja
21:46 4:21
4
5 trčanja
22:06 4:25
5
11 trčanja
2 volonterstvo
23:07 4:37
6
7 trčanja
23:17 4:39
7
9 trčanja
1 volonterstvo
23:35 4:43
8
1 trčanja
27:00 5:24
9
6 trčanja
27:26 5:29
10
20 trčanja
10 volonterstvo
27:40 5:32
11
20 trčanja
12 volonterstvo
27:41 5:32
12
11 trčanja
1 volonterstvo
28:38 5:44
13
9 trčanja
16 volonterstvo
28:48 5:46
14
5 trčanja
13 volonterstvo
28:48 5:46
15
8 trčanja
8 volonterstvo
33:51 6:46
16
5 trčanja
21 volonterstvo
34:31 6:54
17
4 trčanja
39:18 7:52
18
3 trčanja
40:59 8:12
19
9 trčanja
4 volonterstvo
41:00 8:12

Volonteri

Trka se održala zahvaljujući timu volontera:

Volonter Uloga
ukupno volontiranja 26
Direktor
ukupno volontiranja 10
Tajmer
ukupno volontiranja 21
Dodela kartica pozicija
ukupno volontiranja 10
Skener
ukupno volontiranja 4
Pratilac trkača
ukupno volontiranja 3
Fotograf
ukupno volontiranja 2
Fotograf
ukupno volontiranja 21
Zagrevanje
ukupno volontiranja 19
Odnosi s javnošću
ukupno volontiranja 8
Pejsmejker
ukupno volontiranja 5
Odnosi s javnošću